Dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny

Dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny

Mieszkanie

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny nieruchomości lokalowej mieszkalnej lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • numer księgi wieczystej lokalowej, dokument potwierdzający nabycie (opcjonalnie)
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową mieszkania i przynależności (piwnice, komórki, strychy), rzut lokalu
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)
 • dla lokalu w budowie – umowa przedwstępna lub deweloperska
 • kosztorys– w przypadku planowanych robót wykończeniowych lub remontowych

 

Dom

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej

 • numer księgi wieczystej, dokument potwierdzający nabycie (opcjonalnie)
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów, mapa ewidencji gruntów (opcjonalnie)
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową budynku (inwentaryzacja, projekt)
 • pozwolenie na użytkowanie lub na budowę jeśli budynek jest w trakcie budowy
 • umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska
 • kosztorys– w przypadku planowanych robót wykończeniowych lub remontowych

 

Działka

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny niezabudowanej działki:

 • numer księgi wieczystej, dokument potwierdzający nabycie (opcjonalnie)
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów, mapa ewidencji gruntów (opcjonalnie)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)
 • decyzja WZ (jeśli została wydana)

 

Lokal/obiekt komercyjny

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny lokalu lub obiektu komercyjnego:

 • numer księgi wieczystej, dokument potwierdzający nabycie (opcjonalnie)
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów, mapa ewidencji gruntów (opcjonalnie)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)
 • rzuty poziome lokalu/budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne
 • pozwolenie na użytkowanie
 • umowy najmu lub miesięczne stawki czynszu netto (jeśli są wynajęte powierzchnie)
 • wysokość opłaty eksploatacyjnej (jeśli naliczana oddzielnie)
 • zasady i wysokość opłat za media
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości
 • inne powierzchnie generujące dochód (miejsca parkingowe, restauracja, kioski) jeśli występują
 • książki obiektów (budynki i budowle)
 

W przypadku nieruchomości niestandardowych lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny.

Więcej artykułów

Napisz do nas

Wycena domu

Wyceniamy apartamenty, mieszkania własnościowe i spółdzielcze w celach zabezpieczenie kredytu, ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia, ustalenia wysokości podatku od darowizny lub spadku, przy podziale majątku, w przypadku rozwodu itp. Szybko, sprawnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji dokonujemy wyceny lokalu, a efekty pracy przedstawiamy w formie operatu szacunkowego.

 

Podstawowe niezbędne informacje do wyceny:

  • nr księgi wieczystej,

  • dokładny adres,

  • powierzchnia,

  • informacja, czy jest to

   lokal własnościowy czy spółdzielczy,

  • cel wyceny,

  • preferowana data i przedział czasowy, kiedy mamy wykonać oględziny.

 

Wycena mieszkania wymaga dokonania oględzin lokalu i pomieszczeń przynależnych np. garażu, miejsc postojowych, komórek

lokatorskich, schowków, ogródków i pomieszczeń gospodarczych, z których dane mieszkanie korzysta. Przy takiej wycenie znaczenie ma również rodzaj i stan budynku, w którym usytuowane jest dany lokal oraz oczywiście lokalizacja i stan otoczenia, a czasem również inne czynniki.