Norma PN-ISO 9836:1997, pomiar powierzchni użytkowej w budynkach

Oglądanie normy PN-ISO 9836:1997

Czym jest norma PN-ISO 9836 1997 ?

Powierzchnia użytkowa to jedno z podstawowych pojęć i niezbędny parametr w wycenie wielu nieruchomości. I nie tylko w wycenie. Konieczność dokonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w praktyce dokładnego zmierzenia powierzchni użytkowej) jest niezbędnym elementem każdej nowej inwestycji budowlanej. To, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja, w szczegółowy sposób opisuje obowiązująca na terenie Polski norma PN-ISO 9836:1997. W tym tekście poznasz lepiej założenia normy.

PN-ISO 9836:1997 - trochę historii

Norma weszła w życie 1 stycznia 1998 roku. Był to wynik Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji, która znosiła dobrowolność stosowania polskich norm. Co ciekawe PN-ISO 9836:1997 od dnia wejścia w życie obowiązuje i jest powszechnie stosowana do dzisiaj. Z normy korzysta Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Do czego dokładnie wykorzystuje się normę PN-ISO 9836:1997?

Skomplikowana terminologia oraz masa przeróżnych pojęć sprawiają, że teksty o obowiązujących normach mogą wydawać się dla osób niezwiązanych zawodowo z budownictwem ciężkie do zrozumienia. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, dotyczące PN-ISO 9836:1997.

Norma określa sposób, jak powinny być mierzone:

 • powierzchnia całkowita zabudowy

  – powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym,

 • powierzchnia całkowita (brutto)

  – suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku,

 • powierzchnia wewnętrzna

  – powierzchnia wszystkich kondygnacji pomniejszona o powierzchnię zajętą przez ściany zewnętrzne,

 • powierzchnia netto

  – powierzchnia wszystkich pomieszczeń ograniczonych elementami zamykającymi (np. ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne) bez listew przypodłogowych, progów, otworów na drzwi,

 • powierzchnia konstrukcji

  – powierzchnia utworzona przez elementy zamykające (np. ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne) i powierzchnie słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, ścian działowych,

 • powierzchnia użytkowa

  – część kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku (toalety, kuchnie pomieszczenia administracyjne, loggie, tarasy i balkony).

 1. Według normy PN-ISO 9836:1997 każde pomieszczenie powinno być mierzone niezależnie.
 2. Pomiar powinien odbywać się po wyprawieniu ścian (tynkowanie, glazurowanie, położenie okładziny).
 3. Pomiar powinien być dokonany “po podłodze” z pominięciem elementów takich jak cokoły i listwy.
 4. Norma rozróżnia powierzchnie ze względu na sposób ich zamknięcia.
 5. Pomiar jest wykonywany z dokładnością do 1 cm.
 6. Pola powierzchni wyrażane są w m2 dokładnością 0.01 m2.
 7. Do powierzchni użytkowej wliczają się również wnęki na grzejniki c.o.
 8. Przejścia drzwiowe nie powinny być wliczane do powierzchni użytkowej.

Podsumowanie

Jak widzisz, norma PN-ISO 9836:1997 nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać po lekturze źródeł dostępnych w Internecie. To tylko kwestia opisu. Pamiętaj, ponieważ jest to bardzo istotne, że opisywana tutaj norma ma charakter obowiązkowy i nie  istnieją  w polskim prawie odstępstwa od konieczności jej stosowania.

Norma PN-ISO 9836:1997 - pobierz

Jeśli chcesz zapoznać się z dokładną treścią normy otwórz ją formacie PDF przyciskiem.

Więcej artykułów

kto to jest rzeczoznawca majątkowy

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Kto to jest Rzeczoznawca Majątkowy Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego

Napisz do nas

Wycena domu

Wyceniamy apartamenty, mieszkania własnościowe i spółdzielcze w celach zabezpieczenie kredytu, ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia, ustalenia wysokości podatku od darowizny lub spadku, przy podziale majątku, w przypadku rozwodu itp. Szybko, sprawnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji dokonujemy wyceny lokalu, a efekty pracy przedstawiamy w formie operatu szacunkowego.

 

Podstawowe niezbędne informacje do wyceny:

  • nr księgi wieczystej,

  • dokładny adres,

  • powierzchnia,

  • informacja, czy jest to

   lokal własnościowy czy spółdzielczy,

  • cel wyceny,

  • preferowana data i przedział czasowy, kiedy mamy wykonać oględziny.

 

Wycena mieszkania wymaga dokonania oględzin lokalu i pomieszczeń przynależnych np. garażu, miejsc postojowych, komórek

lokatorskich, schowków, ogródków i pomieszczeń gospodarczych, z których dane mieszkanie korzysta. Przy takiej wycenie znaczenie ma również rodzaj i stan budynku, w którym usytuowane jest dany lokal oraz oczywiście lokalizacja i stan otoczenia, a czasem również inne czynniki.