Wycena lasu 2020 – czym kierować się przy wycenie nieruchomości leśnej

Wycena lasu

Na co zwrócić uwagę przy wycenie lasów?

Temat jest dość obszerny jednakże pojawiają się wątpliwości związane z tym, jak wycena lasu zostanie wykonana i na jakiej podstawie prawnej. Rzeczywiście, w związku z brakiem precyzyjnego umocowania w prawie, część rzeczoznawców podchodzi do tematu wyceny lasów bardzo indywidualnie. W tym świetle wycena lasów to problem złożony i warto nad nim chwilę się zastanowić.

Co to jest nieruchomość leśna?

„Przez nieruchomość leśną rozumie się nieruchomość lub część nieruchomości określoną w art. Kodeksu Cywilnego stanowiąca las w rozumieniu ustawy o lasach”, a mówiąc prościej, jest to grunt zadrzewiony i lub zakrzewiony w całości lub części.

Czym kierować się przy wycenie lasu?

Dyspozycja zawarta w art. 149 Ustawy o gospodarce nieruchomościami jasno wskazuje, iż przy wycenie nieruchomości leśnych należy stosować ogólne zasady wyceny nieruchomości, a więc przez:

 • Określenie wartości rynkowej w podejściu porównawczym
 • Określenie wartości rynkowej w podejściu mieszanym
 • Określenie wartości odtworzeniowej

Artykuł 135, ust 5 mówi o tym, ze są dwa sposoby określenia ile kosztuje hektar lasu. Pierwszym z nich jest przypadek, gdy w drzewostanie występują materiały użytkowe, innymi słowy, czy materiał pozyskany z tego terenu nadaje się do dalszego wykorzystania np. w produkcji. W drugim przypadku wycena dotyczy terenu, na którym koszt pozyskania drewna jest wyższy niż wartość zalesienia i późniejszej pielęgnacji. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na to, ze artykuł ten mówi o wycenie drzewostanu, a nie zadrzewionej nieruchomości.

 • Pierwszy przypadek, wycena lasu przykład – zadrzewienie bukowe
 • Drugi przypadek, wycena lasu przykład – grunt zakrzewiony

W przypadku wartości porównawczej, mając do wgląd transakcje, nie powinno być kłopotu. Gorzej, gdy nie mamy materiału porównawczego. W tym przypadku należy zdać się na doświadczenie, analizę i znajomość rynku rzeczoznawcy.

Na co zwrócić uwagę przy wycenie nieruchomości leśnej?

Wycena lasów i gruntów zadrzewionych powinna wynikać z:

 • Zagospodarowania i ewentualnej degradacji siedliska
 • Charakteru terenu
 • Czy nieruchomość ma charakter rekreacyjny, siedliskowy, leśny czy inny
 • Położenia terenu
 • Jego sąsiedztwa, uciążliwości, czy teren jest związany z bliskim sąsiedztwem przemysłu, zakładów usługowych, osiedli mieszkalnych
 • Występowania szkodników pierwotnych i wtórnych
 • Możliwości komunikacyjnych
 • Sąsiedztwa dróg lokalnych i ekspresowych
 • Jeżeli grunt, nieruchomość ma charakter również siedliskowy, powinno się zwrócić uwagę na środki zainwestowane w teren i jego stan
 

Sprzedaż lasu prywatnego

Jeżeli mamy już informacje dotyczące ceny lub została ona określona przez rzeczoznawcę, możemy przedstawić ofertę osobie, dla której kupno lasu jest priorytetem. Powinny zostać przedstawione warunki sprzedaży wraz z odpowiednią dokumentacją. Jeżeli nie występują ograniczenia formalnoprawne, należy udać się do odpowiedniego urzędu lub notariatu i dokonań transakcji.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że wycena lasu prywatnego nie różni się wyceny innych tego typu gruntów.

Jesteś zainteresowany wyceną lasu? Skontaktuj się z nami!

W agencji Wycena Nieruchomości Anna Maria Witkowska regularnie zajmujemy się wycenami wszelkiego rodzaju nieruchomości, włącznie z nieruchomościami leśnymi. Jeśli potrzebujesz wyceny lasu zapraszamy serdecznie do kontaktu. 

Anna Maria Witkowska, Rzeczoznawca Majątkowy.

Więcej artykułów

kto to jest rzeczoznawca majątkowy

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Kto to jest Rzeczoznawca Majątkowy Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego

Napisz do nas

Wycena domu

Wyceniamy apartamenty, mieszkania własnościowe i spółdzielcze w celach zabezpieczenie kredytu, ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia, ustalenia wysokości podatku od darowizny lub spadku, przy podziale majątku, w przypadku rozwodu itp. Szybko, sprawnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji dokonujemy wyceny lokalu, a efekty pracy przedstawiamy w formie operatu szacunkowego.

 

Podstawowe niezbędne informacje do wyceny:

  • nr księgi wieczystej,

  • dokładny adres,

  • powierzchnia,

  • informacja, czy jest to

   lokal własnościowy czy spółdzielczy,

  • cel wyceny,

  • preferowana data i przedział czasowy, kiedy mamy wykonać oględziny.

 

Wycena mieszkania wymaga dokonania oględzin lokalu i pomieszczeń przynależnych np. garażu, miejsc postojowych, komórek

lokatorskich, schowków, ogródków i pomieszczeń gospodarczych, z których dane mieszkanie korzysta. Przy takiej wycenie znaczenie ma również rodzaj i stan budynku, w którym usytuowane jest dany lokal oraz oczywiście lokalizacja i stan otoczenia, a czasem również inne czynniki.